*ההופעה הקרובה בתאריך ה-15 לדצמבר באוזןבר, תל אביב.ההגרלה תערך ב 9 לדצמבר.